บริการธุรกิจ Storage (4-200 ตร.ม.)

  • เรามีพื้นที่ให้เช่าตั้งแต่ขนาด (4-200 ตร.ม.)
  • สัญญาเช่ามีทั้งระยะยาวและระยะสั้น เร่ิมตั้งแต่ 15 วัน, รายเดือน, รายปีราคาเร่ิมต้นเพียง 1,500 บาท/เดือน
  • เหมาะสําหรับจัดเก็บของใช้ส่วนตัว , เฟอร์นิเจอร์ , เอกสาร, ของใช้สํานักงาน ,สินค้าและอื่นๆ
  • สามารถบริหารจัดการในพื้นที่ได้ 24 ชม.
  • ทันสมัย ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด ประตูระบบคีย์การ์ดและพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  • สถานที่ สะอาด มีระบบการป้องกันแมลง
  • พื้นที่รองรับการขออนุญาต จด อย.